Postępowanie na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego All in One wraz z systemem operacyjnym dla Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o postępowaniu
2. Zaproszenie do złożenia oferty
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Oświadczenie – załącznik nr 2
5. Projekt umowy – załącznik nr 3
6. Specyfikacja – załącznik nr 4