Postępowanie na opiekę nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym (ppoż.) osób i obiektów podległych Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy w 2023 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
3. FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1
4. FORMULARZ CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2
5. OŚWIADCZENIE – ZAŁĄCZNIK NR 3
6. PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 4