Postępowanie na wykonywanie w 2023 roku przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych w budynku Terminal Kultury Gocław,  przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 w Warszawie (filii CePeK) przez firmę posiadającą certyfikat autoryzujący od producenta urządzeń, uprawniający do ich konserwacji w czasie trwania gwarancji.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOKUMENTY DO POBRANIE:

1. Ogłoszenie o postępowaniu
2. Zaproszenie do złożenia oferty
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
5. Oświadczenie – załącznik nr 3
6. Projekt umowy – załącznik nr 4