Wykonywanie w 2023 roku przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych umieszczonych w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.

WYNIK POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


DOKUMENTY DO POBRANIE:

1. Ogłoszenie o postępowaniu
2. Zaproszenie do złożenia oferty
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
5. Oświadczenie – załącznik nr 3
6. Projekt umowy – załącznik nr 4