Postępowanie na wykonywanie w 2023 roku przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń i instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w budynku siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o postępowaniu
2. Zaproszenie do złożenia oferty
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
5. Oświadczenie – załącznik nr 3
6. Projekt umowy – załącznik nr 4