Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy prowadzi – określoną Statutem i Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – wszechstronną działalność w obszarze kultury. Prezentuje twórczość artystyczną, korzysta z dorobku twórców, aktywizuje mieszkańców dzielnicy i miasta oraz wychodzi naprzeciw ich potrzebom.
Podstawową misją Centrum jest zaspokajanie potrzeb kulturalno-edukacyjnych mieszkańców, głównie dzielnicy Praga-Południe, ale nie tylko. Ważnym aspektem misyjnym jest także upowszechnianie kultury i wiedzy. Winno ono następować wobec wszystkich osób, które tego chcą lub pragną, bez względu na miejsce zamieszkiwania czy pracy. Natomiast wobec osób, którym nie jest po drodze z kulturą – z różnych względów – należy dołożyć wszelkich starań, żeby ich do tej kultury zbliżyć. Dlatego bardzo ważnym aspektem prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej przez CePeK jest także próba aktywizacji jak największej liczby mieszkańców dzielnicy do działań twórczych.
Oferta skierowana do widza/słuchacza/uczestnika/artysty powinna opierać się przede wszystkim na zasadzie otwartości i wzajemnego zrozumienia oraz poszanowania. Tak, żeby artysta/twórca/uczestnik poczuł się jak partner we wzajemnych relacjach. Kultura powinna znosić wszelkiego rodzaju podziały, jak kolor skóry, pochodzenie, czy wiek.