DYREKTOR
Mirosław Salach
sekretariat@cpk.art.pl

SEKRETARIAT
sekretariat@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-20
……………………………………………………………………………………………….
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

P.O. KIEROWNIKA DOA
Maciej Ciulkin
maciej@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-25

Łukasz Gniadek
lukasz.gniadek@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-26
……………………………………………………………………………………………….
DZIAŁ PROGRAMOWY

PROGRAM/REPERTUAR
Paweł Dawidowicz
pawel@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-28

ZAJĘCIA/WARSZTATY
Kamila Korzybska
kamila@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-04

PROMOCJA
Wojciech Matz
wojtek@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-29

PROMOCJA i WOLONTARIAT
Monika Smolińska
monika@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-30

GALERIA
Marcin Kokoszko
galeria@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-31
……………………………………………………………………………………………….
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Seferyńska
ksiegowosc@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-22

KASA
Sylwia Stachurska-Biernacka
sylwia@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-23

KADRY
Iwona Kluźniak
tel. 22 277-08-24
kadry@cpk.art.pl
……………………………………………………………………………………………….
PORTIERNIA
tel. 22 277-08-05
……………………………………………………………………………………………….
KAWIARNIA VENA
tel. 601-065-767