DYREKTOR
Mirosław Salach
sekretariat@cpk.art.pl


SEKRETARIAT
Agata Uścinowicz
sekretariat@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-20
……………………………………………………………………………………………….
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY


P.O. KIEROWNIKA DOA

Maciej Ciulkin
maciej@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-25


Łukasz Gniadek
lukasz.gniadek@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-26

Szymon Tokarczyk
administracja@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-27
……………………………………………………………………………………………….
DZIAŁ PROGRAMOWY


PROGRAM/REPERTUAR
Paweł Dawidowicz
pawel@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-28

Kinga Samborska
kinga.samborska@cpk.art.pl

ZAJĘCIA/WARSZTATY
Kamila Korzybska
kamila@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-04


PROMOCJA
Wojciech Matz
wojtek@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-29


PROMOCJA i WOLONTARIAT

Monika Smolińska
monika@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-30


GALERIA
Marcin Kokoszko
galeria@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-31
……………………………………………………………………………………………….
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Seferyńska
ksiegowosc@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-22


KASA
Sylwia Stachurska-Biernacka
sylwia@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-23


KADRY
Iwona Kluźniak
kadry@cpk.art.pl
tel. 22 277-08-24
……………………………………………………………………………………………….
PORTIERNIA
tel. 22 277-08-05
……………………………………………………………………………………………….
KAWIARNIA VENA
tel. 601-065-767