Najważniejszym czynnikiem rozwojowym dla roślin jest woda. Wykład zaprezentuje najprostsze i możliwe do zrealizowania na własną rękę rozwiązania, które usprawniają obieg wody w mieście np. magazynowanie deszczówki, małe zbiorniki retencyjne itp. Przedstawiony zostanie cykl miejski hydrologiczny.

Podczas wykładu obecna będzie tłumaczka (język ukraiński).
15 października 2022 r. godz. 12:00.
Udział bezpłatny