Najważniejszym czynnikiem rozwojowym dla roślin jest woda. Wykład zaprezentuje najprostsze i możliwe do zrealizowania na własną rękę rozwiązania, które usprawniają obieg wody w mieście np. magazynowanie deszczówki, małe zbiorniki retencyjne itp. Przedstawiony zostanie cykl miejski hydrologiczny.

Podczas wykładu obecna będzie tłumaczka (język ukraiński).
nowy termin: 22 listopada 2022 r. godz. 17:30
Udział bezpłatny