Wykład będzie dotyczyć funkcjonowania małych ekosystemów miejskich, od klombów przez rabaty, po ogródki działkowe i parki. Przedstawione zostaną trudności i wyzwania jakie stoją przed roślinami w mieście oraz zakres działań jakich mogą się podjąć mieszkańcy, aby usprawnić i wesprzeć ten ekosystem.

Podczas wykładu obecna będzie tłumaczka (język ukraiński).

6 listopada 2022 r. godz. 12:00.
Udział bezpłatny.