„Dream Up” jest międzynarodowym programem Grupy BNP Paribas zainicjowanym w 2015 roku, finansowanym przez Fundację BNP Paribas w Paryżu i realizowanym w blisko 30 krajach. Podstawą projektu jest edukacja oraz regularna praktyka artystyczna dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu Fundacji BNP Paribas realizowanego w Warszawie jest powstanie wieloletniej inicjatywy społeczno-kulturalnej na warszawskiej Pradze.

U podstaw projektu leży idea rozwoju ogólnego poprzez aktywność muzyczną: budowa harmonii emocjonalnej, rozwój kreatywności, zdolności koncentracji, empatii, umiejętności współpracy, czy wzajemnego szacunku.

Pierwsza, trzyletnia edycja programu (realizowana przez Fundację „Muzyka jest dla wszystkich”) adresowana była do dzieci i młodzieży będących pod opieką świetlic środowiskowych w dzielnicy Praga-Północ i Praga-Południe. Zakładała ona systematyczną naukę gry na instrumentach, rozbudzenie pasji i zainteresowań muzycznych, zainspirowanie i zmotywowanie uczestników do dalszego rozwoju, a także zachęcenie do gry zespołowej.


Druga edycja projektu „Dream Up” realizowana przez Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe, ul. Podskarbińska 2 w okresie od września 2018 do sierpnia 2021 była kontynuacją działań pierwszej edycji, ale w nowej formule.

Celem niemierzalnym projektu „Dream Up” była konfrontacja i integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk warszawskiej Pragi.

Projekt kierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat, zarówno mających przygotowanie muzyczne, jak i całkowitych amatorów, którzy nie mieli dotąd okazji do rozwijania swoich pasji muzycznych.

Zajęcia odbywały się w salach Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie na Pradze-Południe, przez doświadczonych, czynnych zawodowo muzyków.

Zajęcia każdej z sekcji odbywały się 2 razy w tygodniu po dwie godziny.

Uczestnicy zajęć w jednej sekcji mogą brać udział w zajęciach innej sekcji.


Orkiestra działała w sześciu sekcjach muzycznych:

1. Sekcja instrumentów dętych – flety

2. Sekcja instrumentów szarpanych – gitary i ukulele

3. Sekcja instrumentów smyczkowych – skrzypce

4. Sekcja instrumentów perkusyjnych – djemble i bongosy

5. Sekcja instrumentów klawiszowych – keyboardy i melodyki

6. Sekcja wokalna – zespół wokalny i soliści


Od połowy 2020 roku Orkiestra częściowo odbywała zajęcia w formie on-line ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19.

Mimo przeciwności zrealizowane zostało założenie wydania płyty na koniec trzyletniego projektu.


Kontakt: dreamup@cpk.art.pl


Materiały:

https://www.instagram.com/orkiestra_dream_up/
https://www.facebook.com/orkiestradreamup/