Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzący zajęcia w budynku Centrum Promocji Kultury w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 2 posiada osobowość prawną, został wpisany pod nazwą Stowarzyszenie Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000303377, posiada NIP 1132728615 i REGON 141381292.

GUTW uzyskał patronat: Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej współpracującej z Instytutem Polskiej Akademii Nauk; Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.

Słuchaczami GUTW mogą być osoby w wieku emerytalnym, które są zainteresowane możliwością dalszego kształcenia.

Po złożeniu deklaracji i wniesieniu opłaty Słuchacz otrzymuje legitymację oraz zostaje wpisany na listę członków GUTW.

Prawa i obowiązki Słuchaczy, sposób finansowania i zakres działalności określa Statut GUTW, który każdy słuchacz otrzymuje przy zapisie.

Działalność statutowa Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest współfinansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Dzielnicę Praga-Południe m.st. Warszawy w zakresie kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji.

Dane kontaktowe:

Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
04-392 Warszawa
ul. Chrzanowskiego 13       
tel. 784 760 404 (poniedziałek, środa i piątek w godz. 16:00 – 19:00)
gutw@op.pl  

Strona internetowa: www.gutw.edu.pl