MUZYCZNY DOMEK zaprasza dzieci w wieku od około 4 do 7 roku życia
na ZAJĘCIA BALETOWE (sala taneczna, poziom -1)

Rozpoczęcie zajęć: 7 września 2023 r.

ZAPISY: 603-519-469, info@muzycznydomek.pl

Karnet za zajęcia 40-minutowe – 160 zł. za miesiąc (4 zajęcia)

Czwartki:
16:00-16:40 – grupa początkująca, dzieci w wieku 4-5 lat
16:45-17:25 – grupa średnio zaawansowana, dzieci w wieku 5-7 lat


W zależności od wieku, sprawności ruchowej oraz potrzeb, dzieci poznają w odpowiednim stopniu zaawansowania poszczególne elementy tej sztuki. Ćwiczenia z tańca klasycznego (baletu) wykonywane są w pozycjach stojących, siedzących oraz leżących. Pomaga to skorygować niedociągnięcia fizyczne, m. in. wady postawy, koślawość stóp itp.

Balet zwiększa poczucie świadomości własnego ciała, miękkość ruchów, utrzymanie równowagi w obrotach i pozach baletowych, poprawę skoczności i pokonywania przestrzeni, wyrabia elastyczność poprzez rozciąganie poszczególnych grup mięśni.

Głównym celem jest rozwijanie zdolności muzycznych i ruchowych dziecka, poprawa jego sprawności, nauka prostych kroków baletowych, podstawowych pozycji rąk i nóg oraz póz baletowych.

Szczegółowe cele dydaktyczne i wychowawcze:

– kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości dziecka,

– rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości,

– rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się,

– kształtowanie poczucia rytmu,

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej,

– kształtowanie wyczucia tempa i dynamiki,

– rozwijanie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej,

– kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi,

– wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w tańcu,

– rozwijanie umiejętności tanecznych.


INSTRUKTORKA: MARTA ŁĘGOWIK

W 1998 roku wzięła udział w pierwszej lekcji tańca klasycznego w Społecznej Szkole Baletowej w Częstochowie. To tam rozpoczęła się jej przygoda z tańcem. Taniec klasyczny stał się jej pasją. W kolejnych latach poznawała inne style, takie jak taniec współczesny czy ludowy.

W 2007 roku dostała się na wymarzony kierunek: Choreografia i Techniki Tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi.

W latach 2009 – 2011 przekazywała swoją taneczną wiedzę w Społecznej Szkole Baletowej, w której nadal była uczennicą. Uczęszczała na zajęcia baletu, tańczyła na scenie, jednocześnie prowadząc własne grupy.

W 2010 roku ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi, a w 2011 otrzymała dyplom Społecznej Szkoły Baletowej.

W 2016 roku pobierała naukę tańca w Broadway Dance Center w Nowym Jorku, a w 2017  pracowała jako nauczyciel tańca w Bryn Ballett Akademian na Islandii.

Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia tańca klasycznego dla dzieci.

Wysoka empatia, energiczność i kreatywność sprawiają, że jej lekcje są wyjątkowe. W zabawach muzycznych i ruchowych sprytnie przemyca elementy klasyki, dzięki czemu dzieci świetnie się bawią, a jednocześnie poznają kroki taneczne.

Lekcje baletu z Martą to solidna dawka radości, uwrażliwianie na piękno muzyki klasycznej, praca nad prawidłową postawą ciała, wzmacnianie aparatu ruchowego, poprawa koordynacji i pamięci ruchowej.

Balet dla dzieci Muzycznego Domku