Spotkania klubu brydżowego odbywają się we wtorek w godz. 15.30-21.30.
Udział bezpłatny.

W trakcie rozgrywek na forum klubu obowiązują przepisy brydża robrowego, oparte na prawie brydżowym.
Co to brydż robrowy? To podstawowa forma brydża wywodząca się z wista. Nazwa nawiązuje do rozgrywanych w tej formie brydża wielorozdaniowych robrów, po zakończeniu których podliczane są wyniki gry.

Spotkania prowadzi Bronisław Woroniecki. Kontakt: 601 216 941.

Spotkania brydżowe