Spotkania klubu brydżowego odbywają się we wtorek w godz. 15.00-20.00.
Udział bezpłatny. Poziom zaawansowania: dowolny.

W trakcie rozgrywek na forum klubu obowiązują przepisy brydża robrowego określone przez Polski Związek Brydża Sportowego.
Co to brydż robrowy? To podstawowa forma brydża wywodząca się z wista. Nazwa nawiązuje do rozgrywanych w tej formie brydża wielorozdaniowych robrów, po zakończeniu których podliczane są wyniki gry.

Spotkania prowadzi Bronisław Woroniecki. Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się jak wyglądają spotkania? Kontakt: 601-216-941.

Spotkania brydżowe