Zapisy: strefazajec.pl

Zapraszamy na bezpłatne spotkania on-line klubu dyskusyjnego.
Spotkania przeznaczone dla osób chcących doskonalić swój warsztat językowy.
Dokładne terminy spotkań: Facebook CPK.

Poniedziałki o godz. 17:00, dwa razy w miesiącu.
Kontakt: zapisy@cpk.art.pl. Spotykamy się poprzez Microsoft Teams.

Discussion club meetings.

Subjects: Extreme Poverty and Homelessness
Date: 09.01.2023
Time: 17.00 -18.30


Subjects: Extreme Poverty and Homelessness
Date: 23.01.2023
Time: 17.00 -18.30


Subjects: Crime, law, jail and Justice
Date: 13.02.2023
Time: 17.00 -18.30


Subjects: Crime, law, jail and Justice
Date: 27.02.2023
Time: 17.00 -18.30


Subjects: Housing problems and Overpopulation 
Date: 13.03.2023
Time: 17.00 -18.30


Subjects: Housing problems and Overpopulation 
Date: 27.03.2023
Time: 17.00 -18.30


Subjects:
Date: 17.04.2023
Time: 17.00 -18.30


Subjects:
Date: 08.05.2023
Time: 17.00 -18.30


Subjects:
Date: 22.05.2023
Time: 17.00-18.30


Subjects:
Date: 05.06.2023
Time: 17.00-18.30


Subjects:
Date: 19.06.2023
Time: 17.00-18.30


Instruktor: dr Denny BABOR
Nauczyciel akademicki, lektor języka angielskiego. Ukończył m.in. filologię angielską, a także metodyczno-pedagogiczny kurs nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczaniem języka angielskiego zajmuje się od ponad 23 lat.  Ceni sobie kontakt z uczniem, stawia na indywidualne podejście, stosuje aktywizujące metody nauczania. Posiada umiejętność motywowania do nauki, od najmłodszych, po dzieci, młodzież i osoby dorosłe, powodując zanikanie psychologicznej bariery językowej. Interesuje się polityką, różnicami kulturowymi, postępem gospodarczym na świecie; jest pasjonatem piłki nożnej i kajakarstwa.
Nauczanie języka stało się jego pasją. Ceni sobie kontakt z uczniem, stawia na indywidualne podejście do możliwości i oczekiwań każdego z nich, stosuje aktywizujące metody nauczania. Posiada umiejętność motywowania do nauki, od najmłodszych, po dzieci, młodzież i osoby dorosłe, powodując zanikanie psychologicznej bariery językowej u słuchaczy.
Interesuje się polityką, różnicami kulturowymi między narodami, postępem gospodarczym na świecie, jest pasjonatem piłki nożnej i kajakarstwa.

Kontakt do instruktora: denny@cpk.art.pl

Zapisy: strefazajec.pl

Discussion Club