MUZYCZNY DOMEK zaprasza dzieci w wieku od około 1,5 do 3 roku życia wraz z opiekunem, na zajęcia MAŁYCH I DUŻYCH NUTEK w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 (sala taneczna, poziom -1)
Rozpoczęcie zajęć: 8 września 2022 r.

ZAPISY: 603-519-469, info@muzycznydomek.pl

Karnet za 60 minutowe zajęcia – 160 zł. za miesiąc (4 zajęcia)

Czwartki:

9:30-10:30MAŁE NUTKI, dzieci w wieku 1,5-2 lata

10:45-11:45 DUŻE NUTKI, dzieci w wieku 2-3 lata

Zajęcia prowadzone są w formie wesołej zabawy muzycznej, podczas której dzieci wraz ze swoimi

opiekunami mają okazję poznania wielu piosenek, wierszyków i wyliczanek. Na każdych zajęciach

dzieci śpiewają, grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, tańczą i gimnastykują się przy

akompaniamencie muzyki. Zabawa ruchowo – muzyczna jest uzupełniona każdorazowo ciekawym

zadaniem plastycznym.

Podczas naszych spotkań dzieci:

– rozwijają się ruchowo, nabywają pewności i płynności ruchowej

– rozwijają aparat mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych, naukę wierszyków,

piosenek i wyliczanek

– uczą się funkcjonowania w grupie rówieśników

– poprzez reguły obowiązujące na zajęciach dzieci szybko uczą się dzielić się instrumentami i

zabawkami, czekać na swoją kolej, reagować na sygnały i zmiany w przebiegu zajęć

– ćwiczą pamięć i wyobraźnię

– mają okazję do intensywnego kontaktu z muzyką, reagowania ciałem i głosem na rytm,

melodię i dynamikę w muzyce

Podczas naszych spotkań opiekunowie dzieci:

– aktywnie uczestniczą we wszystkich czynnościach na zajęciach, są wzorem, pomocą i wskazówką, dzięki czemu dzieci bardzo chętnie wykonują wszelkie ćwiczenia oraz zadania, bardzo szybko nabywają nowych umiejętności

– mają okazję obserwować swoich podopiecznych w grupie rówieśniczej

– relaksują się podczas zabaw, mają okazję do ruchu oraz śpiewu

– podczas zajęć mają czas wyłącznie dla dzieci

Dla dzieci, które w następnym roku rozpoczną edukację przedszkolną, zajęcia są bardzo dobrą okazją do nauki zasad obowiązujących w grupie.

INSTRUKTORKA: ASIA JABŁOŃSKA

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale Teorii Muzyki.

Gry na fortepianie uczyła się od 7 roku życia, najpierw w ognisku muzycznym, a następnie w Szkole Muzycznej I st. w Oleśnie. Naukę kontynuowała w Liceum Muzycznym w Częstochowie w klasie Rytmiki.

Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi, prowadząc zajęcia umuzykalniające, adaptacyjne, taneczne oraz teatralne.

Brała udział w nagraniach Muzycznego Domku, jej głos można usłyszeć na płytach „Hopsanki Zabawianki”, „Gimnastyczne Figle Muzyczne”, „Bawimy się w balet” oraz „Małe Nutki”.

Najbardziej lubi pracę z małymi dziećmi.

Muzyczny Domek