Termin warsztatów: 18 lutego 2024 r. w godz. 18:30-20:00

Udział bezpłatny. Zajęcia prowadzone w ramach Miejsca Aktywności Lokalnej w CePeKa przez Was dla Was.

zapisz się button

Doświadczenie tańców grupowych z różnych zakątków świata, najczęściej w formie kręgu, jest karmiące i obdarowujące na wiele sposobów i na wielu poziomach.

Jest aktywnością ruchową, która aktywizuje ciało, przynosząc wszystkie związane z tym benefity dotyczące usprawnienia ciała i utrzymania go w dobrej kondycji.

Angażuje jednocześnie ciało i umysł, funkcje odpowiedzialne za poczucie rytmu, wyczucie nastroju i muzyki oraz te związane z przetwarzaniem informacji analitycznych, dotyczących formy ruchu, kroków i gestów. Jest więc aktywnością synchronizującą półkule mózgowe.
Pomaga odnaleźć wewnętrzną harmonię i spójność.

Jest doświadczeniem estetycznym, formą obcowania z pięknem muzyki i choreografii różnych kultur.

I wreszcie jest doświadczeniem bycia razem w szczególny sposób. Zarazem w pogłębionym kontakcie ze sobą i równocześnie z innymi a także z czymś większym niż my.

To aktywność, która rozpogadza, uwalnia napięcia z ciała i z umysłu, budzi wewnętrzny uśmiech i ma potencjał przywracania dziecięcej radości i jakości zabawy, niezależnie od wieku i sytuacji życiowej.

Podczas zajęć będziemy poznawać i tańczyć tańce z różnych rejonów świata.
Będziemy doświadczać wspólnoty bycia w tańcu, jej głębi i zabawy.
Znajomość tańców ani wcześniejsze doświadczenie taneczne nie jest wymagane.

Prowadząca:
Ewa Suchocka
Tworzy obrazy i choreografie. Jest trenerką pracy z ciałem w tańcu, instruktorką tańców w kręgu, praktykiem empatycznej komunikacji i mediatorka NVC.
https://ewa-suchocka.my.canva.site/links


Tańce w kręgu