24 czerwca 2023 (sobota)
godz. 17:00
wstęp wolny

65 lat Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków


Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody jubileuszu 24 czerwca 2023 o godz. 17:00

Program uroczystości:
– prezentacja działalności WSP
– wręczenie honorowych dyplomów
– wernisaż wystawy sztuki
– koncert zespołu NOCTURN

Obchodom towarzyszy wystawa sztuki dostępna w dniach 24.06-31.07.2023

Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków istnieje od 1958 roku i funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego. Skupia twórców uprawiających sztuki plastyczne w zakresie malarstwa, grafiki, tkaniny artystycznej, rzeźby, etc. W sferze publicznej realizuje zadania na płaszczyźnie nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu swoich członków Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków jest jedną z prężniej działających organizacji pożytku publicznego o profilu artystycznym, edukującą i integrującą środowiska amatorów i profesjonalistów, obecnie już nie tylko z Warszawy i województwa mazowieckiego, ale z wielu zakątków naszego kraju. WSP stanowi również znakomity przykład współpracy międzypokoleniowej, ponieważ zrzesza twórców w różnym wieku, począwszy od studentów, poprzez osoby czynne zawodowo aż po emerytów. Jedną z niezwykle ważnych gałęzi aktywności stowarzyszenia jest prezentacja dorobku artystycznego.  Kapitałem organizacji są wartościowi ludzie z pasją.

WSP od wielu lat współpracuje z wykładowcami z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, artystami plastykami i ludźmi sztuki. Cyklicznie organizuje dla swoich członków spotkania w trakcie których odbywają się m.in. wykłady z zakresu historii sztuki, prezentowana jest twórczość wybitnych artystów i komentowane są bieżące najważniejsze wydarzenia kulturalne oraz odbywają się konsultacje i korekty prac plastycznych.

Obecnie Stowarzyszenie liczy prawie 250 członków, a na przestrzeni 65 lat istnienia na kartach jego historii zapisało się ponad 1600 artystów. Obecnym Prezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków jest artysta malarz Adam Piotr Rutkowski. 

Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków cyklicznie co 5 lat organizuje swoje jubileusze. Towarzyszą im zawsze wystawy, które są wydarzeniami kulturalnymi. Gromadzą one członków Stowarzyszenia, ich rodziny i znajomych oraz mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Podobnie będzie również tym razem. Dnia 24 czerwca o godz. 17.00 w Centrum Promocji Kultury Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Podskarbińskiej 2, będą miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu 65 – lecia WSP.

W czasie uroczystości zostanie otwarta wystawa dzieł sztuki autorstwa członków Stowarzyszenia, w której prace swoje wystawi ponad 130 artystów. Podczas imprezy zaprezentowane zostanie podsumowanie działań Stowarzyszenia w postaci krótkiej prelekcji i specjalnie przygotowanego na tę okazję filmu. Wyróżnieniami zostaną uhonorowani aktywni członkowie i osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem. Uroczystość uświetni koncert trio muzycznego Nocturn. Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających przez 5 tygodni.

Więcej informacji i ciekawostek z życia artystycznej społeczności Stowarzyszenia znajdą Państwo na stronie: www.wsp.netgaleria.pl oraz w mediach społecznościowych.

65 lat Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków