Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak działa dom kultury, podnieść swoje kompetencje, urzeczywistnić pomysł i potrzebujesz pomocy w realizacji to jest to miejsce dla Ciebie!

Przykładowe działania w ramach wolontariatu:

 • przygotowywanie materiałów promocyjnych – plakatów, grafik,
 • promocja programu Centrum w social mediach, wyszukiwanie nowych form promocji,
 • pomoc przy imprezach, obsługa widowni, szatni,
 • proste prace biurowe,
 • pomoc instruktorom podczas zajęć,
 • pomoc przy dostarczeniu plakatów w obrębie dzielnicy Praga-Południe,
 • pomoc przy działaniach Ogrodu Sąsiedzkiego,
 • tworzenie fotorelacji z zajęć, wydarzeń,
 • wspieranie inicjatyw o charakterze charytatywnym na terenie Centrum,
 • realizacja autorskich pomysłów np. warsztatów, zajęć, klubu.

Regulamin wolontariatu

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3. Wolontariat w CePeK ma na celu:

 • aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego,
 • przygotowanie wolontariuszy do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw,
 • promocja idei wolontariatu,
 • prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.

4. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

5. Wolontariusz musi mieć ukończone 13 lat.

6. Działalność wolontariacka opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

7. Każdy wolonatariusz stara się aktywnie włączyć w działalność wolontariatu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

Jak zostać wolontariuszem?

Wystarczy przesłać zgłoszenie: sekretariat@cpk.art.pl i umówić się na rozmowę.

Opiekun Wolontariatu w Centrum: Monika Smolińska, (22) 277-08-30.

Co robią nasi wolontariusze:

Grupa Bunkatsu