W chwili obecnej Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy nie prowadzi rekrutacji na żadne stanowisko.