Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – został zarejestrowany w KRS – dnia 10.IV.2008 r.,  posiada NIP i Regon. Jest  stowarzyszeniem,  które prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz seniorów, o celach nie zarobkowych.

GUTW uzyskał patronat:

  • Uniwersytetu Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej,
  • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego,
  • Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.
GUTW
Wykład UTW w sali widowiskowej przy ul. Podskarbińskiej 2

Celem działania GUTW jest włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.

Cele te są realizowane są poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, twórczej, w ramach wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, chóru, zespołu twórczego,  zajęć ruchowych i rehabilitacji zdrowotnej.

GUTW   współpracuje z organami samorządowymi, instytucjami pozarządowymi, wyższymi uczelniami (bierze udział w badaniach naukowych).

Zajęcia dla Słuchaczy takie jak wykłady oraz – część seminariów, zajęcia komputerowe,  plastyczne, chór, spotkania zespołu twórczego, spotkania brydżystów  a także wszelkie zajęcia ruchowe – odbywają się w siedzibie CPK w dz. Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 2.

Pozostałe zajęcia – realizowane są w Muzeum Narodowym, Zamku Królewskim, Muzeum Warszawskiej Pragi, pływalniach (WODNIK, SZUWAREK, Basen przy ul. Mlądzkiej) oraz  lektoraty języków obcych przy ul. Chrzanowskiego 13.

GUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków opartą na wolontariacie (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Samorząd Słuchaczy i starostowie grup).

W trosce o prawidłową realizację założeń statutowych oraz wysoki poziom działalności edukacyjnej w GUTW działa Rada Programowa.

Działalność GUTW jest finansowana z funduszy własnych (wpłaty od słuchaczy) oraz dotacji  Urzędu m. st. Warszawy oraz  Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.

Słuchaczami GUTW mogą być osoby w wieku emerytalnym zainteresowane możliwością dalszego kształcenia.

Prawa i obowiązki Słuchaczy, sposób finansowania oraz zakres działalności określa Statut GUTW.

W  GUTW można znaleźć wiedzę, przyjaźń, ciekawe i rozwijające zajęcia, dbałość

o profilaktykę zdrowotną, aktywność fizyczną i rekreację.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i współpracy.


Informacje i możliwości kontaktu:

tel. 784 760 404 – czynny: pon., śr., pt. w godz. 17:00 -19:00

e-mail:  gutw@op.pl

Strona internetowa: www.gutw.edu.pl


Informacja dla Członków GUTW

Członkowie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pragnący przedłużyć ważność legitymacji członkowskich na nowy rok roku akademicki 2022/23 proszeni są o dokonywanie wpłat w kwocie zł. 200,- (słownie zł.: dwieście 00/100) w formie przelewu – do dnia 31.VIII.2022 r. na niżej wymienione konto bankowe:


ING Bank Śląski SA

Numer 36 1050 1025 1000 0024 5780 0767

Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Dokument wpłaty powinien zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko członka GUTW,
  • numer legitymacji członkowskiej,
  • rok ostatniej wpłaty.


Opłata roczna dla nowych członków GUTW za wynosi 250 zł.