18 grudnia 2022 (niedziela)
godz. 17.00
wstęp wolny


Salon Literacki przedstawia: POLSKA BIŻUTERIA LUDOWA. Elżbieta Piskorz-Branekova jest etnografem, zakres jej zainteresowań poznawczych  jest bardzo szeroki. Jednak  zasadniczym polem jej działań badawczych są polskie i europejskie stroje ludowe, chociaż nie obcą jej jest też tradycyjna kultura Europy, a szczególnie ludowa obrzędowość słowiańska i bałkańska. Jest autorką 12 publikacji książkowych i wielu artykułów opisujących polskie stroje ludowe, a także  jedynego w Polsce wydawnictwa mówiącego o biżuterii ludowej. Ponadto autorką kilkudziesięciu wystaw i prelekcji w zakresie interesującej ją problematyki. Prowadziła wszechstronne badania terenowe i naukowe nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach europejskich. Przez wiele lat była pracownikiem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Salon Literacki przedstawia: polska biżuteria ludowa