Centrum Promocji Kultury zaprasza do składania ofert na dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej do dwóch obiektów Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

Link do postępowania: https://cpk-art.ezamawiajacy.pl/pn/cpk-art/demand/notice/public/112228/details