Postępowanie:
Wykonanie w 2024 roku konserwacyjnych urządzeń dźwigowych umieszczonych w obiekcie Terminal Kultury Gocław,  przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 w Warszawie (filii CePeK), przez firmę posiadającą uprawnienia do czynności serwisowych w trakcie obowiązywania gwarancji urządzeń.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOKUMENTY DO POBRANIA
1. ogłoszenie o postępowaniu
2. zaproszenie do złożenia oferty
3. formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. formularz cenowy – załącznik nr 2
5. oświadczenie – załącznik nr 3
6. projekt umowy – załącznik nr 4