Postepowanie na opiekę nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym (ppoż.) osób i obiektów podległych Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2024 roku.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
3. FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1
4. FORMULARZ CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2
5. OŚWIADCZENIE – ZAŁĄCZNIK NR 3
6. PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 4