Postępowanie:
Wykonywanie w 2024 roku przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych przez firmę posiadającą certyfikat autoryzujący od producenta urządzeń, uprawniający do ich konserwacji w czasie trwania gwarancji w budynku Terminal Kultury Gocław,  przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 w Warszawie (filii CePeK).

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOKUMENTY DO POBRANIA
1. ogłoszenie o postępowaniu
2. zaproszenie do złożenia oferty
3. formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. formularz cenowy – załącznik nr 2
5. oświadczenie – załącznik nr 3
6. projekt umowy – załącznik nr 4