Postępowanie na wykonywanie w 2024 roku przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń i instalacji wentylacyjnych w budynku Terminal Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 w Warszawie, filii CePeK, przez firmę posiadająca certyfikat autoryzujący od producenta urządzeń, uprawniających do ich konserwacji w czasie trwania gwarancji.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


DOKUMENTY DO POBRANIA
1. Ogłoszenie o postępowaniu
2. Zaproszenie do składania ofert
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
5. Oświadczenie – załącznik nr 3
6. Projekt umowy – załącznik nr 4