Postępowanie na wykonywanie w 2023 roku konserwacji węzłów cieplnych c.o., c.w.u. oraz c.t. w obiektach Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy tj. w budynku siedziby przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie oraz w budynku Terminal Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
3. FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1
4. FORMULARZ CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2
5. OŚWIADCZENIE – ZAŁĄCZNIK NR 3
6. PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 4