Pracownia Litografii

Doświadczalna Pracownia Litografii im. Pabla Picassa, filia Centrum Promocji Kultury
ul. Obrońców 28/30
03-933 Warszawa
tel. 22 616 12 84
Kierownik: Andrzej Newelski

Od września 2006 roku Pracownia Litograficzna stanowi filię Centrum Promocji

Doświadczalna Pracownia Litografii
Początek działalności Pracowni sięga pierwszych miesięcy 1945 roku. Na Saskiej Kępie powstawał wtedy Związek Polskich Artystów Plastyków. Początkowo – przy Wale Miedzeszyńskim, później przy ul. Walecznych 28, następnie w oficynie domu prof. Bohdana Lacherta, przy ul. Katowickiej 7 i ulicy Obrońców 28/30 – dzisiejszej siedzibie Doświadczalnej Pracowni Litograficznej. Mieściły się tu wówczas pracownie interdyscyplinarne, biuro, stołówka a także czasowe „sypialnie” dla bezdomnych artystów powracających z wojennej tułaczki.

Grupa grafików: Edward Czerwiński, Bronisław Tomecki, Stefania i Bogusław Brandt’owie, H. Wiśniewska, Maria Hiszpańska-Neumann, Kazimierz Podlasiecki, Barbara Łada-Strassburger, Bronisław Kopczyński, Jadwiga Simo- Pietkiewicz, Marian Puchalski, Felicja Skalińska, Zofia Skoczylas-Sobocińska, Stefan Rassalski, Aleksander Sołtan, Maria Żydanowicz i Józef Tom z zapałem organizowała Pracownię, gromadząc sprzęt i wyposażenie, angażując Stefana Gągałę – technika litografii, doświadczonego fachowca.

Od 1952 roku organizowano coroczną Subskrypcję Grafiki. Dochód przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów, z których bezpłatnie korzystali użytkownicy Pracowni. Niskie ceny grafik zachęcały zarówno wytrawnych kolekcjonerów jak i skromnych miłośników sztuki. Krzysztof Zeydler-Zborowski zapoczątkował niskonakładowy druk plakatów litograficznych.

Po Światowym Kongresie Intelektualistów (1948 r.) – gościem Pracowni był Pablo Picasso. Tablicę pamiątkową, zaprojektowaną przez Stanisława Sikorę, wmurowaną na frontowej ścianie budynku – uroczyście odsłonił król Hiszpanii Juan Carlos II, goszczący z oficjalną wizytą w Polsce.

Wieloletnią i bardzo oddaną opiekunką Pracowni (od 1958 do 1985) była Maria Libiszowska. Dbając, mimo skromnego uposażenia, nie tylko o należyte zaopatrzenie Pracowni, nierzadko dokarmiała kolegów, zapominających w ferworze pracy o jedzeniu. Później, chociaż w krótkich okresach, lecz z dużą dla Pracowni sympatią – opiekowali się – Stanisław Leśniak i Norbert Opałka.

Od 1960 roku, instruktażem technicznym zajmuje się artysta grafik Henryk Opałka. Obecnie bezinteresownie, służy nadal swą pomocą i wieloletnim doświadczeniem.

Doświadczalna Pracownia Litografii od samego początku – również w najtrudniejszych chwilach swej historii – była i jest miejscem twórczych zmagań, służąc całemu środowisku plastycznemu. Przewinęło się tu wielu artystów różnych dyscyplin. Bez znaczenia jest przynależność związkowa czy polityczna. Istotne jest zaangażowanie i nie zrażanie się trudnościami, szacunek dla najszlachetniejszej z technik graficznych. Z pewnością nie jest to medium dla leniwych, owoce przynosi wytrwałość i konsekwencja. A w rewanżu – zyskać można wiele satysfakcji z ogromnych możliwości jakie daje praca na kamieniu litograficznym: od najsubtelniejszej szarości kredki, precyzyjnego rysunku piórkiem przez swobodne operowanie pędzlem. Lawowanie – jak w akwareli, bogactwo efektów malarskich i graficznych, aż do głębokiej czerni…

Pracowania jest jedną z dwóch tego typu placówek w kraju i jedną z nielicznych w Europie. Wśród jej użytkowników jest wiele laureatów nagród i wyróżnień prestiżowych wystaw i konkursów krajowych oraz najwyższej rangi imprez międzynarodowych w Polsce i na świecie.