14 listopada 2022 (poniedziałek)
godz. 17:30
obowiązują zapisy: https://www.strefazajec.pl/course/view/id/42750


zapisz się button

Wykład będzie dotyczyć funkcjonowania małych ekosystemów miejskich, od klombów przez rabaty, po ogródki działkowe i parki. Przedstawione zostaną trudności i wyzwania jakie stoją przed roślinami w mieście oraz zakres działań jakich mogą się podjąć mieszkańcy, aby usprawnić i wesprzeć ten ekosystem.
Podczas wykładu obecna będzie tłumaczka (język ukraiński).

Pamiętajmy o ogrodach: wykład – Mikroogrody w makroskali