15 września 2021 (środa)
w godz. 15.00-18.00
wstęp wolny

Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie – festyn integrujący lokalnych partnerów społecznych, pod hasłem „Razem dla seniorów”. Organizator: Fundacja Szansa.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie