Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni w celu prowadzenia działalności kawiarniano – gastronomicznej w budynku Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st Warszawy usytuowanej w Warszawie,  przy ulicy Podskarbińskiej 2.

MATERIAŁY DO POBRANIA:
Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Wzór umowy najmu
Załącznik nr 5 – Opis techniczny lokalu

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU