Wykonywanie w 2024 roku przeglądów serwisowych i konserwacji separatora substancji tłuszczowych wraz z odbiorem odpadu z częstotliwością 1 raz w miesiącu, wykonanie generalnego czyszczenia separatora raz na kwartał przez firmę posiadającą certyfikat autoryzujący od producenta urządzeń uprawniający do konserwacji w okresie obowiązywania gwarancji w budynku Terminal Kultury Gocław, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24, filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie o postępowaniu
2. Zaproszenie do złożenia oferty
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
5. Oświadczenie – załącznik nr 3
6. Projekt umowy – załącznik nr 4