OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Postępowanie nr CPK.DOA.261.51.2024
Wynajem 88 namiotów w kolorze białym wraz z transportem, montażem i demontażem na potrzeby organizacji imprezy plenerowej pn. „Święto Saskiej Kępy 2024 – Wiosna, ach to ty!” w dniu 25.05.2024 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Oświadczenie – załącznik nr 2
5. Projekt umowy – załącznik nr 3