Podaj Dalej. Performatywne scenariusze przyszłości

Rekrutacja!

Jesteś młodym dorosłym lub nastolatkiem?

Chcesz doświadczyć ruchu w różnych formach teatru fizycznego, tańca współczesnego?

Pobyć ciałem i umysłem w świecie nowej choreografii?

Chcesz działać kreatywnie?

Chcesz działać pozytywnie?

Chcesz wpływać na przyszłość?

Dołącz do projektu PODAJ DALEJ, który od 2012 roku performatywnie porusza Warszawę.

Stowarzyszenie Sztuka Nowa wraz z Mazowieckim Instytutem Kultury oraz Centrum Promocji Kultury Praga Południe zapraszają do udziału w projekcie performatywno-tanecznym.

Regularne zajęcia z zakresu ruchu, tańca i performansu w kontekście prognozowania i myślenia o przyszłości odbywać się będą pod okiem ekspertów z dziedziny teatru fizycznego, nowej choreografii oraz humanistyki przyszłości.

Terminy zajęć

Zaczynamy 3 października w Mazowieckim Instytucie Kultury oraz 7 października w Centrum Promocji Kultury Praga Południe.

Od października do grudnia 2023 roku pracujemy regularnie w każdy wtorek (Mazowiecki Instytut Kultury ul. Elektoralna 12 w Warszawie) i w sobotę (Centrum Promocji Kultury Praga Południe ul. Podskarbińska 2 w Warszawie), z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Można dołączyć na chwilę albo na dłużej!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!!

wkrótce podamy harmonogram spotkań

Zajęcia, warsztaty i spotkania poprowadzą: Daniela Komendera, Maciej Tomaszewski, Paweł Mandziewski, Dawid Żakowski, Alicja Zalewska, Maria Bijak.

Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2023.

O projekcie

Gwałtowne zmiany są nieuniknione a dzięki przyspieszeniu technologicznemu wkraczamy w rzeczywistość nieustannego „stawania się”, w której konieczna jest świadomość nowych zjawisk, aby sprawnie poruszać się w świecie przyszłości.

Wszystko, co nas otacza, podlegać będzie uaktualnieniu. Czy optymistyczne ich przyjmowanie, wyzbycie się „lęku technologicznego”, próba przekształcenia pasywnych mieszkańców w aktywnych, świadomych obywateli i wzbogacenie naszej tożsamości ‐ osobistej i zbiorowej ‐ możliwe będzie jedynie w świecie pragnień, do których będziemy dążyć, czy też apokaliptycznych utopii.

Nowe sposoby myślenia i generowanie pozytywnych scenariuszy przyszłości w postpandemicznej rzeczywistości jest szczególnie ważne. Myślenie w odmienny sposób może być źródłem inspiracji, innowacji i radości w wielu obszarach ludzkiego życia. To jednak młode pokolenie powinno odpowiedzieć na pytanie co tak naprawdę powinniśmy robić, jakie wartości zachować, jak świadomie używać technologii, i jakie obszary naszej aktywności wzmacniać i kognitywizować, a w jakich konieczne są nietechnologiczne metody, aby zwiększać nasz wewnętrzny komfort.

Celem niniejszego projektu jest połączenie nowych sposobów społecznego współdziałania z pracą pedagogiczną, opartą na nowych technikach performatywnych i nowej humanistyce. Inspiracją a zarazem proponowanymi metodami działania w niniejszym projekcie są: foresight i solarpunk.

Foresight (ang. dalekowzroczność) – metoda prognozowania polegająca na dyskusji nad przyszłością, przy czym nie chodzi o dokładność prognozy, lecz o uświadomienie perspektyw i przygotowanie do zmian. Solarpunk to, z kolei, ruch artystyczny, który koncentruje się na takim kreowaniu wizji przyszłości, jaką można sobie wyobrazić, gdyby ludzkości udało się rozwiązać główne problemy współczesnego świata, osiągając stan zrównoważonego rozwoju, polepszenie sytuacji klimatycznej, ograniczenia zanieczyszczenia itp. Przez swoją specyfikę, działania solarpunk można traktować jako interdyscypinarne, gdyż można je manifestować za pomocą literatury, architektury, mody, muzyki, gier wideo i sztuk performatywnych.

Projekt dzieli się na kilka etapów, które stopniowo wprowadzają uczestników w aktywne wspólne działanie:

I – poznawanie technik;

II – otwarte pokazy pracy;

III – spotkania wymiany technik;

IV – wspólny finał w formie Małego Kongresu Futurologicznego;

DOŁĄCZ DO PODAJ DALEJ!

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI:

Partnerzy: Mazowiecki Instytut Kultury; Centrum Promocji Kultury Praga-Południe.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu Podaj Dalej 2023-25.

PODAJ DALEJ – teatr fizyczny