Cotygodniowe zajęcia cykliczne, w środy.
Grupy do 15 osób.
Zajęcia trwają 60 minut.

Opłaty: 55 zł. za zajęcia – opłata miesięczna 220 zł.

16:00 – grupa 1 – 6-8 lat

17:00 – grupa 2 – 9-10 lat

18:00 – grupa 3 – 11-12 lat


Proponujemy nowy wymiar edukacji dla dzieci i młodzieży, która rozwija wyobraźnie przestrzenną, w sposób praktyczny uczy nowoczesnej technologii, a tym samym zapewnia dobry start w przyszłość. Zajęcia gwarantują praktyczną naukę, poczucie dumy z samodzielnie zaprojektowanego i wydrukowanego przedmiotu. 

Nasi uczestnicy tworzą swoje własne projekty zabawek, pomocy naukowych, przedmiotów użytku codziennego, a następnie wytwarzają je na drukarce 3D. Projekty dzieci wykonane podczas zajęć, są dla nich drukowane, przez co dzieci widzą efekt swojej pracy. 

Firma Edu3Dkacja powstała z myślą o prowadzeniu innowacyjnego kształcenia dzieci i młodzieży z zakresu projektowania 3D, drukowania 3D i skanowania 3D. Jako eksperci zajmujący się tymi dziedzinami w edukacji i przemyśle, widzimy wzrastającą potrzebę edukowania przyszłych pokoleń inżynierów.

Na zajęciach dodatkowych z projektowania i druku 3D dzieci poznają podstawy modelowania brył i elementów przestrzennych. Tworzą projekty w programach komputerowych, gotowe do wydrukowania w technologii FDM, a każdy projekt otrzymują wydrukowany na kolejnej lekcji, widząc dokładne efekty własnych starań. Poznają światowe zastosowania druku 3D w przemyśle, medycynie, czy przetwórstwie. Uczą się wymiarowania, nazywania i tworzenia konstrukcji. Tworzą modele zabawek, pomocy naukowych i figurek o zróżnicowanym stopniu trudności.

Cele naszych zajęć to:

 • Rozwijanie zainteresowań dzieci​
 • Wydłużanie czasu koncentracji i uwagi ​
 • Rozwijanie myślenia przestrzennego, konstrukcyjnego, wyobraźni, kreatywności.​
 • Rozwijanie kompetencji społecznych, emocjonalnych, komunikacyjnych.
 • ​Wpływ na samoocenę dziecka i wiarę we własne możliwości. ​
 • Usprawnianie umiejętności motorycznych. ​
 • Oswajanie z technologią i wirtualną rzeczywistością.
 • Usprawnienie procesów kształcenia i rozwijanie talentów.

  Przebieg zajęć:
 • W trakcie zajęć odbywa się drukowanie na żywo na drukarce 3D, uruchamiane wspólnie z uczestnikami zajęć
 • Dzieci zapoznają się z mechanizmem działania drukarki 3D pracującej w technologii FDM.
 • Cykl zajęć całorocznych obejmuje ok. 30 spotkań warsztatowych i jest zakończony uzyskaniem certyfikatu uczestnika.
 • W trakcie cyklu uczestnicy zbierają pieczątki w książeczkach uczestnika, odpowiednia ilość obecności na zajęciach skutkuje uzyskaniem wydrukowanego w 3D robota.
 • Po każdej lekcji instruktor wraz z dziećmi zapisuje zrealizowane projekty. Projekty uczestników są następnie drukowane i dostarczane na kolejną lekcję.
 • Na zajęciach zapewniamy niezbędny sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie.
 • Grupy zajęciowe liczą od 10 do 12 uczestników.
 • Trenerzy naszych zajęć każdorazowo, krok po kroku towarzyszą dzieciom przy wykonywaniu projektów, rozszerzając umiejętność korzystania z określonych funkcji i modyfikacji w programie do projektowania 3D, od prostej edycji brył do projektów zaawansowanych.

  Nasi uczestnicy zajęć stałych mają okazję także doświadczyć innych technologii, którymi zajmujemy się w pracy warsztatowej, które wplatamy w cykl roczny.


Są to: Długopisy 3D, Okulary VR, Robotyka X-kit, Skanery 3D, a nawet drukarka 3D drukująca czekoladą!

Nasze zajęcia to przygotowanie do zawodów przyszłości i odpowiedź na nowo powstałe stanowiska pracy. Nowoczesne branże potrzebują i będą poszukiwać „fachowców przyszłości”. Są to: lotnictwo, kolej, motoryzacja, produkcja, medycyna, przemysł jachtowy, media i rozrywka!

Zawody związane z modelowaniem 3D: Specjalista druku i modelowania 3D, Architekt, Inżynier projektu, Ekspert stomatologii cyfrowej, Projektant wzornictwa przemysłowego, Inżynier technologii addytywnych,  Specjalista druku 3D w planowaniu przedoperacyjnym, Inżynier ds. optymalizacji projektów i automatyzacji procesów.


Organizacja:

 • Planowane grupy wiekowe. (6-8, 8-10, 10-12, powyżej 12 r. ż.)
 • Czas trwania 60 minut
 • Zajęcia odbywają się w sali z dostępem do rzutnika.

Projektowanie i druk 3 d