Wykonanie w 2024 roku dwóch okresowych przeglądów i konserwacji okien oraz drzwi w budynku Terminal Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie o postępowaniu
2. Zaproszenie do złożenia oferty
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
5. Oświadczenie – załącznik nr 3
6. Projekt umowy – załącznik nr 4