Postępowanie nr CPK.DOA.261.57.2024:


Wdrożenie czasowej organizacji ruchu na potrzeby realizacji imprezy plenerowej pn. „Święto Saskiej Kępy 2024 – Wiosna, ach to ty!”, zgodnie z załączonym projektem.