Wykonywanie w 2022 roku przeglądów konserwacyjnych i serwisu urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych znajdujących się w obiekcie Terminal Kultury Gocław filii CePeK (ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o postępowaniu
2. Zaproszenie do złożenia oferty
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
5. Oświadczenie – załącznik nr 3
6. Projekt umowy – załącznik nr 4
7. Opis wentylacji wraz z wykazem urządzeń – załącznik nr 5