Postępowanie na wykonywanie w 2024 roku przeglądów serwisowych i konserwacji  separatora substancji tłuszczowych wraz z odbiorem odpadu w budynku Terminal Kultury Gocław,  przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 w Warszawie (filii CePeK) przez firmę posiadającą certyfikat autoryzujący od producenta urządzeń, uprawniający do ich konserwacji w czasie trwania gwarancji.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

WYNIK POSTĘPOWANIA


DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie o postępowaniu
2. Zaproszenie do złożenia oferty
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
5. Oświadczenie – załącznik nr 3
6. Projekt umowy – załącznik nr 4