Postępowanie nr CPK.DOA.261.55.2024:
Postępowanie na wynajem: scen, nagłośnienia, oświetlenia wraz z realizacją całości, instrumentów i backlinów, garderób z zapleczem oraz agregatów prądotwórczych na potrzeby organizacji imprezy plenerowej pn. ,,Święto Saskiej Kępy 2024 – Wiosna, ach to ty!” w dniu 25.05.2024 roku.

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
PYTANIA I ODPOWIEDZI

DOKUMENTY DO POBRANIA:
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 2
Wykaz usług – załącznik nr 3
Ramowy projekt umowy – załącznik nr 4
Ridery techniczne – załącznik nr 5
Ramowy program występów – załącznik nr 6
Plan graficzny terenu imprezy masowej – załącznik nr 7
Plan dot. lokalizacji Sceny nr 2 – załącznik nr 8